KentGaz Doğalgaz Abonelik ve Güvence Bedeli

Adım Adım Abonelik


1-dogalgaz-apartman-yonetim-kurulu-karariApartman Yönetim Kurulu Kararı Alınır
• Doğal gaza geçiş yapmak için öncelikle kat maliklerinin katıldığı yönetim kurulu toplantısında % 51 oy çokluğu ile merkezî ya da bireysel olarak doğal gaza geçiş kararı alınır. 
• Mevcut “merkezî” ısınmadan, doğal gazlı “bireysel” ısınma sistemine geçecek binalarda toplam inşaat alanı 2000 m2‘yi geçiyor ise, % 100 oybirliği kararı gerekir.
• 7 ve daha az daire ve iş yeri (bağımsız birim) olan apartmanlar için karar beyanı, 8 ve daha fazla daire ve iş yeri (bağımsız birim) apartmanlarda ise karar defteri fotokopisi gerekir.
• Merkezî kullanımda abonelik işlemleri yönetici tarafından, bireysel kullanımda ise daire sahibi veya daire sahibinin yetki verdiği kişilerce yapılır.

2-dogalgaz-baglanti-anlasmasi-belgeleriBağlantı Anlaşması Başvuru Belgeleri Hazırlanır

Bireysel Sistem
(Kombi / soba / kombi + ocak / soba + ocak / soba + şofben /
soba + ocak + şofben / ocak + şofben/ocak/sofben)
• Karar defteri / karar beyanı fotokopisi
• Mülk sahibi kimlik fotokopisi
• Yapı ruhsatı fotokopisi veya Tapu fotokopisi
• Abone numarasının kimlik fotokopisi altına not edilmesi
(dairenin giriş kapısındaki, “A” ile başlayan KENTGAZ logolu numara)

Merkezî Sistem
• Karar defteri / karar beyanı fotokopisi
• Yönetici kimlik fotokopisi
• Yapı ruhsatı fotokopisi veya Tapu fotokopisi
• Apartman kaşesi
• Abone numarasının kimlik fotokopisi altına not edilmesi
(dairenin giriş kapısındaki, “A” ile başlayan KENTGAZ logolu numara)

3-kentgaz-dogalgaz-baglanti-anlasmasiBağlantı Anlaşması Yapılır
• Başvuru belgeleriyle doğal gaz dağıtım şirketine gelinir ve
Bağlantı Anlaşması yapılır.

Abone Bağlantı Bedeli
• Doğal gaz dağıtım şirketinin en geniş kapsamlı doğal gaz hizmetini verebilmesi için, daire sahibinden bir defaya mahsus alınan ve geri ödemesi olmayan bedeldir.
• Bireysel ve merkezî kullanımlarda Abone Bağlantı Bedeli 200 m2 kapalı alana kadar: 335 TL+ KDV’dir.
200 m2‘yi aşan her 100 m2 için: 277 TL+ KDV ek olarak alınır.

4-kentgaz-dogalgaz-sertifikali-bir-firma-ile-anlasmaSertifikalı Tesisat Firmalarından Biriyle Anlaşılır
• Aboneler, doğal gaz dağıtım şirketinin yetki verdiği sertifikalı firmalardan birini seçerek Dönüşüm Sözleşmesi imzalar.
• Firma, doğal gaz dağıtım şirketine dönüşümünü yapacağı dairenin projesini sunar.
• Proje onaylandıktan sonra, tesisat tamamlanır.
• Firmayla yapılan sözleşmenin ve sözleşme ile aynı bedelli sigorta poliçesinin (firma tarafından yaptırılır) birer kopyasının saklanması gerekir.

5-kentgaz-dogalgaz-abonelik-sozlesmesi-evrak-belge-ucret-fiyatDoğal Gaz Abonelik Sözleşmesi Başvuru Belgeleri Hazırlanır

Bireysel kullanım için 
(Kombi / soba / kombi + ocak / soba + ocak / soba + şofben / soba + ocak + şofben / ocak + şofben/ocak/şofben)
• Doğal gaz kullanacak kişinin kimlik fotokopisi
• Abone numarası (dairenin giriş kapısındaki, “A” ile başlayan KENTGAZ logolu numaranın kimlik fotokopisi altına not edilmesi)

Merkezî kullanım için
• Yönetici kimlik fotokopisi
• Abone numarası (dairenin giriş kapısındaki, “A” ile başlayan KENTGAZ logolu numaranın kimlik fotokopisi altına not edilmesi)

Ticari kullanım için
• Yetkili kişi kimlik fotokopisi
• Firma kaşesi
• İmza sirküleri
• Vergi levhası fotokopisi
• Abone numarası (dairenin giriş kapısındaki, “B” ve “C” ile başlayan KENTGAZ logolu numaranın kimlik fotokopisi altına not edilmesi)

6-kentgaz-dogalgaz-abonelik-sozlesmesi-ucreti-guvence-bedeli-ne-kadarDoğal Gaz Abonelik Sözleşmesi Yapılır
• Tesisat tamamlandıktan sonra, doğal gaz kullanıcısı (mülk sahibi veya kiracı) doğal gaz dağıtım şirketine gelerek Doğal Gaz Abonelik Sözleşmesi’ni imzalar ve Güvence Bedeli’ni yatırır. Bu sözleşme, dairede gazı kullanacak kişi tarafından yapılır.
Not: Sayaç montajı, Doğal Gaz Sözleşmesi imzalanıp, Güvence Bedeli yatırıldıktan sonra yapılır.
EPDK Tarafından Belirlenen 2013 Yılı Güvence Bedeli
(Tesisat projesinin onayından sonra, dairede oturacak kişi tarafından ödenen ve sözleşme feshedilirken geri alınabilen depozito bedeli)
• Bireysel kullanımda kombi için: 305 TL x BBS*
• Merkezî kullanımda ısınma için: 305 TL x BBS*
• Soba kullanımı için: 305 TL / Konut
• Ocak ve / veya şofben kullanımı için: 74 TL

BBS: Bağımsız Birim Sayısı
(200 m2‘ye kadar olan kapalı alanlar için 1 BBS, sonraki her 100 miçin ek olarak 1 BBS hesaplanır).

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.